Hoe werkt non-ferro scheiding?

 • Home
 • Hoe werkt non-ferro scheiding?
Onze werkwijze

Hoe werkt non-ferro scheiding?

Aerinnova

Sorteersinstallaties

Het terugwinnen van non-ferro metalen gebeurt op eigen locatie door innovatieve, in eigen beheer, ontwikkelde sorteerinstallaties. De sorteerinstallaties worden continu afgestemd op de te sorteren non-ferro concentraten. Hierdoor is Aerinnova trendsetter qua techniek betreffende het zuiver terugwinnen van non-ferro metalen uit bodemassen.

Onze sorteerinstallaties bewerken de non-ferro concentraten in 3 verschillende fracties:

 • Aerinnova 1: sorteren van 0-12 mm non-ferro concentraat op basis van dichtheid
 • Aerinnova 2: sorteren van 12-45 mm non-ferro concentraat door middel van sensortechniek
 • Aerinnova 3: sorteren van > 45 mm non-ferro concentraat door middel van handsortering

aerinnova fracties
wat-doen-wij-schema
ruwe bodemas opslag
Van bodemas tot grondstof

NRC Non-ferro Recovery Company

Samen met ons zusterbedrijf NRC Non-ferro Recovery Company kan Aerinnova de complete verwerking van AEC bodemas voor haar rekening nemen.

NRC opereert internationaal met de zelfontwikkelde Phairon® machines. Deze mobiele scheidingsinstallaties worden op locatie in circa twee dagen opgebouwd. De scheidingsinstallaties kunnen volledig autonoom werken en hebben geen externe nutsvoorzieningen nodig.

Door constante innovatie behaalt NRC steeds hogere ‘recovery rates’ van metalen. Dit leidt tot hogere totale opbrengsten van teruggewonnen metalen en een betere herbruikbare reststroom.

Doordat we samen met NRC de complete keten van opwerking van bodemassen, sorteren van non-ferro concentraten tot en met de verkoop van de metalen in eigen beheer hebben, kunnen wij onze klanten compleet ontzorgen betreffende de recovery van metalen.

Complete ontzorging

Waarom Aerinnova

 • Mogelijkheid tot verzorging van complete keten van opwerking van bodemassen tot verkoop van metalen in samenwerking met Non-ferro Recovery Company;
 • Sorteren van non-ferro concentraten mogelijk vanaf 0 mm;
 • Oplossingen voor alle mogelijke metaalmixen;
 • Verzorgen van benodigde logistiek en vergunningen voor grensoverschrijdend transport van non-ferro concentraten naar onze locaties;
 • Innovatieve in huis ontwikkelde sorteertechnieken;
 • Hoge kwaliteit en recovery van gesorteerde metalen door gebruik van droge sorteertechnieken;
 • Toepassing van het resterende bodemas mineraal voor in de betonindustrie en wegenbouw;
 • Hoogst mogelijke waarde uit het metaalconcentraat.
aerinnovainput