Socials

Onze laatste LinkedIn berichten

FD Gazellen 2023

GEWONNEN!🎉

Nadat we vorig jaar in de Top 10 zijn geëindigd bij de FD Gazellen 2022 als VHB Groep, mogen we ons nu ook FD Gazelle Internationaal 2023 noemen.
Dit jaar reikt Het Financieele Dagblad voor het eerst een extra Gazellen-prijs uit: de FD Gazellen Internationaal Award voor bedrijven met internationaal succes.
Wij zijn 1 van de 54 bedrijven die voldeden aan de strenge criteria.
Dit hebben we bereikt door de grensverleggende inzet van alle medewerkers van NRC Non-ferro Recovery Company, Aerinnova en Van Hemert Brakel, die we hier voor hartelijk danken!

Aerinnova

Sorteren van non-ferro metalen op dichtheid, vorm en samenstelling

Bij het opwerken van bodemassen worden non-ferro metaalconcentraten teruggewonnen, een mix van non-ferro metalen en bodemas mineraal. Deze non-ferro metaalconcentraten dienen verder te worden opgewerkt om zuivere metaalstromen te verkrijgen, om deze vervolgens als hoogwaardige grondstoffen te kunnen verkopen.

Aerinnova is gespecialiseerd in het terugwinnen van diverse metalen uit het non-ferro metaalconcentraat. Door het toepassen van innovatieve sorteertechnieken op specifieke fracties, slaagt Aerinnova erin met een hoge zuiverheidsgraad non-ferro metalen terug te winnen. Aerinnova sorteert de diverse metaalsoorten op basis van dichtheid, vorm en samenstelling.

De gesorteerde metalen zoals aluminium, koper, messing en roestvrij staal zijn daardoor geschikt voor levering aan smelterijen. Een gedeelte van het resterende bodemas mineraal kan worden gebruikt als toeslagmateriaal bij het maken van beton of als verhardingsmateriaal in de wegenbouw.

Aerinnova biedt duurzame, kostenbesparende oplossingen waarbij een transparante werkwijze voorop staat, zodat wij onze klanten de hoogst mogelijke waarde van de teruggewonnen metalen kunnen bieden.

Metalen uit afval

Innovatieve en duurzame oplossingen

Complete keten

Aerinnova verzorgt in samenspraak de gehele keten: van transport, sortering van non-ferro concentraat, tot en met de verkoop van de teruggewonnen metalen.

Sorteertechnieken

Aerinnova maakt gebruik van o.a. magnetisme, dichtheid en sensortechniek om non-ferro metaalconcentraten vanaf 0 mm te sorteren.

Optimaal rendement

Optimaal rendement door de hoge zuiverheid van non-ferro metalen, onze klanten omschrijven onze metalen als zeer hoogwaardig!

Verantwoorde
recycling
Klantgerichte
oplossingen
Meetbare
resultaten
Hergebruik non-ferro metaal

Circulaire economie

Metalen kunnen oneindig worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Nadat de metalen zorgvuldig gesorteerd zijn, levert Aerinnova de metalen rechtstreeks aan afnemers in de metaalindustrie in binnen- en buitenland. Bij diverse smelterijen wordt het metaal omgesmolten tot grondstof voor nieuwe producten en vindt het de weg terug in de economie.

Deze manier van hergebruik levert een CO2 besparing op van meer dan negentig procent vergeleken met de primaire winning.